Hingstman & Hingstman

Heeft u vragen over coronavaccinatie, corona en reizen, coronapaspoort of het gele boekje bel dan met de GGD/RIVM op telefoonnummer: 0800-1351. Daar hoeft u ons niet over te bellen!

Corona Virus

In verband met de Corona-pandemie gelden de volgende maatregelen:

- U bent welkom op de praktijk, indien uw hulpvraag niet telefonisch te behandelen is. Dit betekent dat de assistente samen met u zal bespreken wat er mogelijk is. Zij plant dan een telefonische afspraak in of een afspraak op het spreekuur.  Draag een mondkapje.

- Kom niet zonder afspraak naar de praktijk!!! 

- Indien er sprake is van:

* Koorts

* Hoesten

* kortademigheid

* keelpijn 

overleg dan met de assistente over het te volgen beleid en kom niet onaangekondigd naar de praktijk!

- Bij spreekuurconsulten gelieve alleen te komen (zonder begeleiding) indien mogelijk en kom precies op het afgesproken tijdstip. Op de wijze kan er worden voorkomen dat de wachtkamer te vol geraakt.

- Houdt in de wachtkamer 1.5 meter afstand tot andere bezoekers.

- Houdt het spreekuurbezoek zo kort mogelijk.

- Herhaalrecepten alleen telefonisch via de receptenlijn.

- Wij adviseren u de informatie over het coronavirus te lezen op www.thuisarts.nl


'Goh dokter, u weet wel...'

Dat horen we vaak in onze praktijk. Gelukkig, want dat is voor ons het teken dat we nog steeds dicht bij onze patiënten staan. Wij weten wie ze zijn en benaderen ze op de manier zoals we hen kennen.  Onze praktijk is dan ook kleinschalig: twee huisartsen (broer & zus), twee praktijkondersteuners en drie assistentes.

Over de volle breedte 
Wij bieden huisartsgeneeskundige zorg over de volle breedte: wat wij kunnen en mogen uitvoeren, dat doen we.

Zonder schroom 

Als patiënt bevindt u zich soms in een kwetsbare positie. Daar zijn wij ons van bewust. Juist dan en daarom willen wij toegankelijk zijn, zodat u zonder schroom met uw vragen bij ons komt. Daar doen wij als huisartsen en medewerkers van de praktijk vanzelfsprekend ons best voor.

Zorg & vleugje humor 
Uw vraag behandelen we vanzelfsprekend altijd met aandacht en zorg. Maar  in de spreekkamer is er ook ruimte voor  een vleugje humor op z'n tijd.

Uitwisselbaar 
Als patiënt bent u ingeschreven bijbeide huisartsen. Uw medisch dossier is derhalve ook bij beide huisartsen bekend en wordt de benodigde zorg voor u ook door beiden aan u verleend

Verantwoorde beroepsuitoefening

Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan de normen die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stelt en gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Verantwoorde zorg aan onze patiënten wordt op deze manier mede gewaarborgd.

Contact

Beatrixlaan 62 

9752 LR  Haren 
(050) 53 444 08

Open op werkdagen: 08.00 - 17.00 uur

Spoedgevallen
Op werkdagen tussen 8-17:
(050) 53 444 08 optie 1 (spoedlijn) of 112.

Buiten deze tijden:
(0900) 9229 (doktersdienst) of 112.

Herhaalrecepten:

050-5344408 optie 2

Vakantie's 2021:

26 april 2021 - 30 april 2021

18 oktober 2021 - 22 oktober 2021

27 december 2021 - 31 december 2021

Tijdens de zomervakantie blijven wij dit jaar geopend!