Hingstman & Hingstman

Corona Virus

In verband met de Corona-pandemie gelden de volgende maatregelen:

- U bent welkom op de praktijk, indien uw hulpvraag niet telefonisch te behandelen is. Dit betekent dat de assistente samen met u zal bespreken wat er mogelijk is. Zij plant dan een telefonische afspraak in of een afspraak op het spreekuur.  

- Indien er sprake is van koorts, hoesten, kortademigheid of keelpijn overleg dan met de assistente over het te volgen beleid en kom niet onaangekondigd naar de praktijk! 

- Houdt in de wachtkamer 1.5 meter afstand tot andere bezoekers.

- Houdt het spreekuurbezoek zo kort mogelijk.

- Herhaalrecepten alleen telefonisch via de receptenlijn.

- Wij adviseren u de informatie over het coronavirus te lezen op www.thuisarts.nl


'Goh dokter, u weet wel...'

Dat horen we vaak in onze praktijk. Gelukkig, want dat is voor ons het teken dat we nog steeds dicht bij onze patiënten staan. Wij weten wie ze zijn en benaderen ze op de manier zoals we hen kennen.  Onze praktijk is dan ook kleinschalig: Drie huisartsen, twee praktijkondersteuners en vier assistentes.

Over de volle breedte 
Wij bieden huisartsgeneeskundige zorg over de volle breedte: wat wij kunnen en mogen uitvoeren, dat doen we.

Zonder schroom 

Als patiënt bevindt u zich soms in een kwetsbare positie. Daar zijn wij ons van bewust. Juist dan en daarom willen wij toegankelijk zijn, zodat u zonder schroom met uw vragen bij ons komt. Daar doen wij als huisartsen en medewerkers van de praktijk vanzelfsprekend ons best voor.

Zorg & vleugje humor 
Uw vraag behandelen we vanzelfsprekend altijd met aandacht en zorg. Maar  in de spreekkamer is er ook ruimte voor  een vleugje humor op z'n tijd.

Uitwisselbaar 
Als patiënt bent u ingeschreven bij alle drie de huisartsen. Uw medisch dossier is derhalve ook bij aller drie de huisartsen bekend en wordt de benodigde zorg voor u ook door aller drie aan u verleend

Verantwoorde beroepsuitoefening

Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan de normen die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stelt en gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Verantwoorde zorg aan onze patiënten wordt op deze manier mede gewaarborgd.

Contact

Beatrixlaan 62 

9752 LR  Haren 
(050) 53 444 08

Open op werkdagen: 08.00 - 17.00 uur

Spoedgevallen
Op werkdagen tussen 8-17:
(050) 53 444 08 optie 1 (spoedlijn) of 112.

Buiten deze tijden:
(0900) 9229 (doktersdienst) of 112.

Herhaalrecepten:

050-5344408 optie 2

Vakantie's 2023:

De praktijk sluit dit jaar niet voor vakantie.